วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เครื่องเจาะกระดาษ

1. 04350030
เครื่องเจาะกระดาษ
75.-/ตัว เครื่องเจาะ CARL NO.30 เจาะกระดาษได้ 10แผ่น

2. 04350100
เครื่องเจาะกระดาษ
145.-/ตัว เครื่องเจาะ CARL NO.100XL เจาะกระดาษได้ 20 แผ่น


3. 04350120
เครื่องเจาะกระดาษ
4485.-/ตัว เครื่องเจาะ CARL NO.120 เจาะกระดาษได้ 120แผ่น


4. 04362303
เครื่องเจาะกระดาษ
735.-/ตัว เครื่องเจาะ OPEN PU-303 3 รู เจาะกระดาษได้ 16แผ่น

5. 04370020
เครื่องเจาะกระดาษ
50.-/ตัว เครื่องเจาะ POWER STONE PS-20 เจาะกระดาษได้ 10แผ่น

6. 04371840
55.-/ตัว เครื่องเจาะ ตราช้าง DP-480 เจาะกระดาษได้ 12แผ่น

7. 04372830
เครื่องเจาะกระดาษ
615.-/ตัว เครื่องเจาะ PLUS 830 เจาะกระดาษได้ 30แผ่น


8. 04378420
57.-/ตัว เครื่องเจาะ HORSE H-280 เจาะกระดาษได้ 12แผ่น

9. 04378450
เครื่องเจาะกระดาษ
110.-/ตัว เครื่องเจาะ HORSE H-500/H-500P เจาะกระดาษได้ 20แผ่น


10. 04378455
เครื่องเจาะกระดาษ
98.-/ตัว เครื่องเจาะ HORSE H-540 เจาะกระดาษได้ 25แผ่น


11. 04378460
เครื่องเจาะกระดาษ
115.-/ตัว เครื่องเจาะ HORSE H-600G เจาะกระดาษได้ 20แผ่น

12. 04378490
เครื่องเจาะกระดาษ
990.-/ตัว เครื่องเจาะ HORSE H-900 เจาะกระดาษได้ 65แผ่น


13. 04378520
เครื่องเจาะกระดาษ
2425.-/ตัว เครื่องเจาะ HORSE H-1620 เจาะกระดาษได้ 160แผ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น